Zespół przechowywania, mieszania i przepompowywania rozpuszczalników.

Oto jeden z ekranów wizualizacji procesu magazynowania, mieszania i przepompowywania rozpuszczalników. Instalacja składa się z następujących głównych zespołów:

1.Stacja przeładunku rozpuszczalników z cysterny transportowej.

2.Zespół dwóch zbiorników magazynowych.

3. Stacja załadunku składników z paleto-pojemnika

4. Zespół zbiorników przygotowania mieszanki.

Zaprojektowany, dostarczony i wdrożony system  sterowania został oparty o sterownik PLC SIEMENS Simatic S7 1200 oraz dwa panele operatorskie Siemens HMI KTP 1200. Dzięki zastosowaniu dwóch urządzeń HMI obsługa urządzeń możliwa jest zarówno z głównej sterowni jak i stacji rozładunku cystern. Przeprowadzona  analiza ryzyka wykazała że obiekt znajduje się w strefie zagrożenia wybuchem. Dlatego wszelkie urządzenia zainstalowane w strefie zagrożenia wybuchem spełniają wymagania normy  ATEX. Dodatkowo wszystkie sygnały z urządzeń obiektowych zostały podłączone do sterownika PLC za pośrednictwem separatorów produkcji APLISENS.